Europeiska socialfonden - Förening och aktiva

747

Europeiska socialfonden - WordPress.com

In charge as job coach in a 3 year project (2018-2021) with the objective to create, evaluate and establish process methods Kontrollera 'Europeiska socialfonden' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på Europeiska socialfonden översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006. EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 164, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, Europeiska Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken genom tre programområdena; kompetensförsörjning, öka övergångarna till arbete och sysselsättningsinitiativet för unga.

  1. Bemanningsföretag pa engelska
  2. Sociologisk teori om identitetsdannelse
  3. Mycronic ab share price
  4. Nilsson förlag absint

Nyhet - Regional utveckling Publicerad: 2020-12-03. Fyra projekt med stora  Europeiska socialfonden (ESF) är en strukturfond via vilken Finland får Europeiska unionens stöd. Syftet med ESF-finansieringen är att stöda sysselsättningen  Tagg: Europeiska socialfonden Visa allt publikt innehåll för taggen · Pressmeddelanden 4 Evenemang 0 Bilder 0 Dokument 0 Videor 0  Rådet för europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet. Saco-S-förening. Publicerad: Tisdag 20 jun 2017. Senast uppdaterad: Tisdag 20 jun 2017. Tydlig regional inriktning.

strukturfonder som tillsammans finansierar sammanhållningspolitiken i den nya programperioden  Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Revisionsberättelser.

Socialfonden - Västra Götaland i EU - Västra Götalandsregionen

Smart kompetens finansieras av Europeiska socialfonden som är en av EU:s strukturfonder. Syftet med strukturfonderna är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning samt minska skillnader i välstånd och levnadsstandard. Europeiska Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken genom tre programområdena; kompetensförsörjning, öka  Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska  1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är, för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning  Europeiska Socialfonden (ESF+), Östra Mellansverige (ÖMS).

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden - Svenska ESF-rådet - Yumpu

Hitta på sidan. Strukturfonder.fi är en webbtjänst för dem som söker finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) samt för myndighet och alla som är intresserade av EU-finansiering.

Svenska ESF-rådet bifaller er ansökan (144587Vägartillegenförsörjning) om stöd med 19901364 kronor. Informationsfilmer Europeiska Socialfonden. En serie informationsfilmer om tillgänglighet, jämställdhet, diskriminering och ekologisk hållbarhet producerade  DigiLitt.kom är ett tvåårigt projekt finaniserat av Europeiska socialfonden. Projektet har som mål att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård  Europeiska socialfonden i svensk och spansk förvaltning. February 2019. Thesis for: PhD. Authors: Vanja Carlsson at University of Gothenburg. Start · Presentation · Styrelse · Adress · Verksamhet · Syfte, Mål & Målgrupp · Projekt · Erasmus+ · Women return to work · ip4women · Interreg · Via-mentoring  EUROPEISKA UNIONEN.
Mobiltest 2021

Europeiska socialfonden

Det är alltså inte tillåtet för någon annan att  29 jun 2020 Kommissionen vill under den kommande programperioden 2021 – 2027 slå ihop bland annat den europeiska socialfonden med Programmet  Europeiska socialfonden har finansierat projekt i. Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESF- rådet har ansvarat för Socialfondens svenska program. 5 feb 2016 Yttrande över föreskrift (TVFS 2015:xx) om stöd från Europeiska socialfonden inom ramen för det nationella socialfondprogrammet inom målet  17 apr 2018 Ni har ansökt om stöd från Europeiska Socialfonden. Enligt 2 kap. 12 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska. 30 jan 2013 Sysselsättningsinitiativet för unga, 1,4 miljarder kronor. Tekniskt stöd, 0,5 miljarder kronor.

Därmed bidrar fonden till genomförandet av unionens s k Lissabonstrategi för sysselsättning och tillväxt. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Socialfonden Det svenska operativa programmet för socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa 2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. En film om Europeiska socialfonden. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Google LLC Europeiska socialfonden (2000-ff) Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna. Socialfonden är EU:s främsta verktyg för att främja sysselsättningen i Europa.
Bemanningsföretag pa engelska

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden genomförs i åtta geografiska regioner. För varje region finns en handlingsplan. Dessutom finns en handlingsplan på nationell nivå. Ansök till Socialfonden. Läs om spännande möjligheter på arbetsmarknaden genom Europeiska socialfonden. Europeiska socialfonden 2014-2020. Till utlysningarna.

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden. Beslut. Svenska ESF-rådet bifaller er ansökan (Förebygga stress i skolvärlden) om stöd med 3077482 kronor. Stödet beräknas till 47 procent av de stödberättigande kostnaderna. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Bakgrund för utlysningen Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av Europa 2020-strategin för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen ska användas till att förstärka Europeiska socialfonden 2014–2020 Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att förhandsutvärdera förslaget till program för Europeiska socialfonden 2014–2020.
Anhöriga inom specialpedagogiska verksamheterEuropeiska socialfonden-arkiv - DigiLitt.kom

Strengthening employment and mobility. • Promoting employment and supporting jobseekers. • Helping the young find sustainable jobs. • Supporting entrepreneurs and businesses. • Giving workers the skills to adapt to change.

Europeiska socialfonden - Rundfunk Media AB

Svenska ESF-rådet bifaller er ansökan (Förebygga stress i skolvärlden) om stöd med 3077482 kronor. Stödet beräknas till 47 procent av de stödberättigande kostnaderna. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Bakgrund för utlysningen Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av Europa 2020-strategin för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen ska användas till att förstärka Europeiska socialfonden 2014–2020 Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att förhandsutvärdera förslaget till program för Europeiska socialfonden 2014–2020. Uppdraget att för-handsutvärdera utgår från Europeiska kommissionens förlag till allmän förordning för GSR-fonderna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 oktober 2013.

Till det kommer lika mycket  Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska  Europeiska socialfonden är en av EU:s strukturfonder som ska minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsstater och regioner. 1 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) är, för det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning  Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s två s.k. strukturfonder som tillsammans finansierar sammanhållningspolitiken i den nya programperioden  Svenska ESF-rådet har bifallit ert projekt. Varje projektägare ska registrera och rapportera uppgifter om projektet och deltagarna. De registrerade uppgifterna  Many translated example sentences containing "Europeiska socialfonden" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. Ansökan för riksomfattande projekt inom åtgärdshelheten är igångDeadline för ansökan 24.5.2019. Projekten ska bidra till att åtgärdshelheten Kunnande genom  Europeiska Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken genom tre programområdena; kompetensförsörjning, öka  program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige samt den regionala handlingsplanen för den Europeiska socialfonden + Norra  Bild på EU-flagga med text: Europeiska socialfonden, samt porträtt på en man.