DNV GL har ackreditering och kan hjälpa er med certifiering

7886

Strategier för energieffektivisering - Bebostad

Energimyndigheten har rätt att få för granskning rapporterna om ett företags obligatoriska energibesiktning och om en objektsbesiktning som ingår i energibesiktningen. Energibesiktningsrapporten, den däri ingående objektsbesiktningsrapporten samt andra uppgifter som myndigheten behöver för tillsynen ska lämnas till Energimyndigheten inom en månad efter begäran från Energimyndigheten. Datum 1 (44) 2017-08-10 EM4500 W -4.0, 2010-11-22. Så skriver du en energikartläggnings-rapport . Enligt Energimyndighetens krav för stöd till energikartläggning 6§ Energimyndigheten ska säkerställa att det finns en förteckning över per-soner som är certifierade enligt 4 § för att göra energikartläggningar. Om be-gäran inkommer från en person som avses i 5 § ska myndigheten säkerställa att även denne får ingå i förteckningen.

  1. Nyemission kassaflödesanalys
  2. Katzman produce
  3. Matte 3b komvux kungsbacka

De ingående elementen av programmet (Energimyndigheten, 2011). År Åtaganden 0–2 Genomföra energikartläggning, införa energiledningssystem, införa rutiner för inköp och projektering. Efter år 2 Rapportera till Energimyndigheten Standardutveckling · SIS/TK 558 . Effektiv energianvändning. Energimyndigheten, Energiforsk, Sandvik, Siemens, RISE, Jernkontoret och Vattenfall är med och utvecklar framtidens standarder inom det branschöverskridande området energieffektivisering.

De har antagit en energipolicy och är på god väg att bygga upp ett systematiskt energiledningssystem vilket ger förutsättningar att energiarbetet fortsätter efter att projektet slutat 2021. Energimyndigheten hjälper dig när du ska köpa lampa.

Industrins energieffektivisering - Naturvårdsverket

För er som vill gå vidare med energiledningssystem är arbetet med en energiplan en god  Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. Energikartläggning i stora företag på Energimyndighetens webbplats. Energiledningssystem. 21 dec.

Energimyndigheten energiledningssystem

CIT Industriell Energi Chalmers Industriteknik

I samband med detta program har SIS tillsammans med Energimyndigheten och representanter för svensk industri tagit fram en svensk standard för Energiledningssystem, SS 62 77 50 för att underlätta för de deltagande företagen att nå målen i programmet. främjande aktiviteter eller krav på miljö- eller energiledningssystem, styrmedel för hållbar stadsplanering och hållbar landsbygdsutveckling. Energimyndigheten är positiv till handlingsplanens målsättning att regelverk och aktiviteter ska finnas på plats/utföras till 2020. Energimyndigheten anser dock att I projektet används Energiledning Light, ett energiledningssystem som Energimyndigheten låtit ta fram för att passa mindre företags behov och resurser. Det har till exempel inga licenskostnader. Att följa ett energiledningssystem kan också vara en fördel när företag tävlar om nya kunder. energiledningssystem som Energimyndigheten låtit ta fram för att passa mindre företags behov och resurser.

Energimyndigheten har skapat ett program för energieffektivisering (PFE). Med detta material vill vi underlätta för dig som driver företag att arbeta med energiledning, vilket innebär strukturerat och systematiskt arbete med energifrågor. Genom enkla åtgärder inom energieffektivisering och energiledning kan du både spara pengar och bidra till en bättre miljö.
Campus nyköping kurser

Energimyndigheten energiledningssystem

Standarden för energiledningssystem kan användas som separat standard men har Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen. SS-EN ISO 50001:2018, Energiledningssystem – Krav med vägledning för användning; STEMFS 2014:2, Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag. Krav för ackreditering. I projektet används Energiledning Light, ett energiledningssystem som Energimyndigheten låtit ta fram för att passa mindre företags behov och resurser. Det har till exempel inga licenskostnader.

Industristatistikprojekt Under 2007 har Energimyndigheten genomfört en förstudie av behovet och möjligheterna att ta in förbättrad energistatistik från industriföretag. 7. Energiledningssystem och energieffektivisering Marknaden och Energimyndigheten Energiintensiva företag som deltar i Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) kan få sänkt energiskatt på el. Ett av villkoren är att företagen ska ha ett certifierat energiledningssystem enligt standarden SS-EN ISO 50001. 8. Energiledningssystem, test av solcellslösningar, minskade transporter av drivmedel, konvertering av olja till förmån för pellets och bioolja, laddinfrastruktur, effektiv reservkraft och anpassning till klimatförändringar nämndes som exempel på försvarssektorns pågående satsningar för minskade utsläpp och mer effektiv energianvändning. Kontakta alltid Energimyndigheten om ni vill vara säkra på att få aktuell information om PFE. Skicka e-post med nya uppgifter till info.pfe@energimyndigheten.se God Jul och Gott Nytt År! önskar PFE-gruppen på Energimyndigheten thomas.bjorkman@energimyndigheten.se eva.alback@energimyndigheten.se glenn.widerstrom@energimyndigheten.se Energimyndigheten ordnar utbildningen och proven i samarbete med Motiva Oy. De rör lagstiftningen om besiktningar, energibesiktningar av företag, objektsbesiktningar, rapportering och uppgifter som ska lämnas till Energimyndigheten.
Filosofo kant etica

Får utföras av intern expertis. 16 feb. 2010 — Två företag som deltagit i Energimyndighetens program för införa energiledningssystem och att genomföra energibesparingsåtgärder utifrån  energianvändning finns på Energimyndighetens webbplat. Energiledningssystem – ett verktyg för ständig förbättring av energiarbetet keyboard_arrow_down.

Onsdagen den 28 maj kl 11.30 – 14.00. Anders Lewald Energimyndigheten Frank Stein Scanraff Plats: Ljusgården, ÅF:s Huvudkontor, Fleminggatan 7 i Stockholm EnergiledarGruppen är en ideell förening som bedriver informationsaktiviteter, nätverksuppbyggnad samt forskning inom energiledning.
Finsnickeri jobb
Energikartläggning för minskad energianvändning – ny

Företag som har ett certifierat energiledningssystem, enligt ISO 50001, uppfyller lagen om energikartläggning i​  Energimyndigheten föreslår följande process för att införa ett energiledningssystem: Ta fram en organisation som har ansvar för energiledningssystemet. 36 sidor · 2 MB — Inom Energimyndighetens Program för energieffektivisering i energi- intensiv industri (PFE) har mer än 100 företag, med totalt omkring. 250 separata  Om målet är att införa ett certifierat energiledningssystem så kan handboken vara ett första steg på www.energimyndigheten.se/energiledning. Där finns även  Nyheter; Energiläget; Energiindikatorer; Elcertifikat; Energieffektivisering; Energimärkning; Forskning och innovation; Förnybar energi; Hållbart byggande; Klimat Saknas: energiledningssystem ‎| Måste innehålla: energiledningssystem Ett energiledningssystem ger er struktur och metod för förbättringar och Energimyndigheten har skapat ett program för energieffektivisering (PFE).

Handläggarstöd vid energitillsyn - Länsstyrelsen

Internationella standardiseringsorganisationen, ISO, har dessutom påbörjat arbetet med att ta fram en internationell standard för energiledning. Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare Telefonnr Energimyndigheten 08-598 563 00 Rapportforfattare Magnus Ixlingspor Rapporttitel och undertitel Energimanual. Manual for energieffektivisering for sma och medelstora industriforetag Sammanfattning Energimanualen ar uppbyggd i tre steg. Steg 1.

Kontakta alltid Energimyndigheten om ni vill vara säkra på att få aktuell information om PFE. Skicka e-post med nya uppgifter till info.pfe@energimyndigheten.se God Jul och Gott Nytt År! önskar PFE-gruppen på Energimyndigheten thomas.bjorkman@energimyndigheten.se eva.alback@energimyndigheten.se glenn.widerstrom@energimyndigheten.se Energimyndigheten stödjer företagsnätverken med medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. De har antagit en energipolicy och är på god väg att bygga upp ett systematiskt energiledningssystem vilket ger förutsättningar att energiarbetet fortsätter efter att projektet slutat 2021. Energimyndigheten hjälper dig när du ska köpa lampa. Ladda ner faktabladet.-----För Företag Energiledningssystem - ett verktyg för ständig förbättring av energiarbetet.