Funktionshinderaspekter överallt

3996

Allmänna val - Halmstads kommun

Och i det följande riksdagsvalet. 1924 sjönk  Den här skriften handlar om viktiga händelser i den svenska handikappolitikens historia. Historien om samhällets insatser för personer med funktionsned-. I år är det 30 år sedan det på allvar blev allmän rösträtt i Sverige. Då fick även personer med funktionsnedsättning och psykisk sjukdom rösta för första av EE Andersson · 2016 — Julkaisun nimi: Lika möjlighet att rösta? : En studie av utvecklingen av rösträtten för personer med utvecklingsstörning och deras möjligheter att rösta i allmänna  Många demokratiska länder nekar personer med psykiska funktionsnedsättningar rätten att rösta, och även i Sverige finns det brister, säger  Att ta sig in i en vallokal som är dåligt skyltad eller bara erbjuder trappor, kan vara en utmaning för många människor.

  1. Adient torslanda jobb
  2. Harvest moon wiki

Du måste bo i kommunen eller regionen. Du måste vara medborgare i Sverige, något EU-land, eller Island eller Norge. Den kvinnliga rösträtten i Sverige infördes senare än i både Finland (1906), Norge (1913) och Danmark (1915). Flera gånger hade den kvinnliga rösträtten tagits upp i riksdagen men länge var det endast den manliga allmänna rösträtten, som uppnåddes 1909, man diskuterade, kämpade för och tog på allvar. 2019-05-27 Medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som har rösträtt vid val till region- och kommunfullmäktige och som vid val till Europaparlamentet inte röstar i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, har rösträtt vid ett sådant val i Sverige.

8 071 169 myndiga personer väntas vara folkbokförda i Sverige i slutet av 2018. Av dem saknar runt 746 000 rösträtt i riksdagsvalet. Det visar  Intellektuell funktionsnedsättning i Sverige — I undantagsfall sker det även att personer med IQ strax under 70- inom regel skulle ha varit  I 1921 års val, då kvinnor fick rösta för första gången i ett riksdagsval, deltog 54 procent av de röstberättigade.

Socialförvaltningens Plan för framtidens omsorg om personer

Då avskaffades nämligen myndighetskravet, som tidigare hindrat en stor grupp personer med psykisk funktionsnedsättning från att rösta i allmänna val eftersom de hade omyndigförklarats. Det dröjde ända till år 1989 innan även personer med intellektuell funktionsnedsättning fick rösträtt i Sverige. Därför blir det alltså konstigt att kalla beslutet för 100 år sedan Funktionsnedsättning och sjukdom.

Rösträtt sverige funktionsnedsättning

100 år av rösträtt – varför inte 100 procent jämställda?

Du ska ha fyllt 18 år. Du måste vara svensk medborgare. Du måste bo eller någon gång i ditt liv ha bott i Sverige.

RÖSTRÄTT FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING . Vad du behöver veta. PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄR INTRESSERADE AV POLITIK. Personer med funktionsnedsättning som bor i EU vill delta i det politiska livet.
Oppet hus gymnasium goteborg 2021

Rösträtt sverige funktionsnedsättning

2021 firar Sverige alltså 100 år med kvinnlig rösträtt. Rätten att rösta hade föregåtts av en lång kamp. I denna kamp spelade estetiska uttryck en viktig roll - i form av musik, texter och bilder. Sång var ett medel för att uppmana till kamp och samlas till kollektivt handlande. Rösträtten 100 år den 24 maj! Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt arrangerade rösträttsdag 1916. Den 24 maj är det 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt i valen till riksdagen!Dagen kommer att firas på olika håll i landet.

Det gällde bland annat många med utvecklingsstörning. Nu får alla svenska medborgare som har fyllt 18 år rösta i valet till riksdagen. EN DEL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING FÅR INTE RÖSTA. Det finns fortfarande hinder för deltagande i det politiska livet. I de flesta medlemsstaterna finns det rättsliga begränsningar som hindrar vissa personer med funktionsnedsättning från att rösta.. EJ RÖSTNING INFORMATIONEN PÅ NÄTET ÄR OFTA OTILLGÄNGLIG.
Himmerland boligforening

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Orsaken till eller arten av en funktionsnedsättning är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen. Sverige ställt sig bakom. I . Transparency Internationals. index över upplevd korruption 2017 placerade sig Polen på plats 36 av 180.

Men hur är det i andra länder? – I USA kan man förlora rösträtten om man har en intellektuell funktionsnedsättning. Tusentals personer med funktionsnedsättning, psykiskt sjuka och dementa personer omyndigförklarades och förlorade därmed rösträtten. Vissa steriliserades och andra togs in på särskilda hem för ”sinnesslöa”.
Ute pa faltet inne vid skrivbordet
Rösträtt - Stockholmskällan

Det var dock inte förrän år 1989 som Sverige fick allmän och lika rösträtt för alla som fyllt 18 år. Då avskaffades nämligen myndighetskravet, som tidigare hindrat en stor grupp personer med psykisk funktionsnedsättning från att rösta i allmänna val eftersom de hade omyndigförklarats. Det dröjde ända till år 1989 innan även personer med intellektuell funktionsnedsättning fick rösträtt i Sverige. Därför blir det alltså konstigt att kalla beslutet för 100 år sedan Funktionsnedsättning och sjukdom. när Sverige fick allmän och lika rösträtt. LÄS MER: Kampen om rösträtt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Först 1989 fick alla svenska medborgare rösträtt.

Kort historik om funktionsnedsättning Nordiska museet

Länder i EU, inklusive Sverige, utestänger människor.

höja medvetandet om mänskliga rättigheter, värdighet, självständighet och behov för personer med funktionsnedsättning, genom Introduktion till Funktionsrättskonventionen FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, har bara funnits i drygt tio år, men den har redan godkänts av långt över 150 länder i hela världen. Här berättar vi om konventionens innehåll och historien bakom dess tillkomst. Sverige är bundet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning den 3 maj 2008 och för Sverige trädde de i kraft den 14 januari 2009. Riksdagsbehandling: Prop 2008/09:28, bet. 2008/09SoU3, rskr Mina rättigheter Sverige har skrivit under och godkänt användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.