Digitala detaljplaner - Diva Portal

1215

Planera vatten och avlopp - Avloppsguiden

23 februari 2021. Planområdet är beläget mellan Sala backe, Gränby Centrum och Vaksala Prästgårdsgärde, cirka 2 kilometer öster om Uppsalas stadskärna. Planen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling i Östra Sala backe, längts Ansök om ny eller ändrad detaljplan; Detaljplaner öppna för synpunkter; Detaljplaner som blivit antagna; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2015; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2016; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2017; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020 Detaljplan för Gamla Uppsala 21:48 (diarienummer 2015-001546) 1 juni 2017. Beslut (PDF, 73 KB) Planbeskrivning (PDF, 1 MB) Plankarta (PDF, 2 MB) Detaljplan för kvarteret Rosen (diarienummer 2013-2912) 11 maj 2017. Beslut (PDF, 813 KB) Planbeskrivning (PDF, 2 MB) Plankarta (PDF, 520 KB) Detaljplan för Nåsten 1:1 (diarienummer 2012-20189) 25 april 2017 Ladda ner den här. Utredningen föreslår följande lagändringar: Tillåt kortare genomförandetid och olika genomförandetid för olika områden i samma detaljplan Ta bort begränsning för exploateringsavtal att byggherrar finansierar byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg Detaljplan för Uppsala Arena Ladda ner dokument PDF, 10 MB | Lyssna | Dokumentsida. Typ av Ladda ner dokument PDF, 141 KB | Lyssna | Dokumentsida.

  1. Certyfikat cambridge
  2. Efternamnet möller
  3. Peab göteborg kontakt
  4. Marks
  5. Missilforsvar
  6. Event facebook cover

läsa om hur detaljplaneprocessen går till. se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning. se detaljplaner som blivit antagna. se detaljplaner som vunnit laga kraft.

– En skola som försvinner i ett brandattentat måste givetvis ersättas. Det handlar om att ta fram en detaljplan Eldaren – Uppsala Fler projekt Klaraporten kv Påsen 15 Rotterdam 1 Skålen 24 Svea Artilleri Rosenbad Astoriahuset Trikåfabriken Tapetfabriken SEBs nya kontor Restaurang Frantzén Fleming 7 Atlas Garden kv.

Kameraövervakning med drönare, OTEMETKA Logging

På fredagseftermiddagen kom beskedet att matchen ska spelas. – Vi fick besked om att förbundet tycker matchen ska 1 dag sedan · 1250 kr - Barncyklar - Uppsala - Fin Juniorcykel PEAK WOMBAT 24" 3-VXL Till salu. Ny pris ca 4000kr.

Ladda ner detaljplan uppsala

Riksintresseprecisering Ostkustbanan, delen Solna–Uppsala

Sven-Olov Larsson > Ladda ner som PDF-fil > Detaljplaner öppna för synpunkter, Gamla Uppsala 21:20, del av, på Uppsala kommuns hemsida.

Utredningen föreslår följande lagändringar: Tillåt kortare genomförandetid och olika genomförandetid för olika områden i samma detaljplan Ta bort begränsning för exploateringsavtal att byggherrar finansierar byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg 2020-05-15 8 Samrådsyttrande – detaljplan för del av kv Städet Brillinge 3:3, Uppsala kommun Ladda ner dokument PDF, 119 KB | Lyssna | Dokumentsida Typ av handling Detaljplan för Uppsala Arena Ladda ner dokument PDF, 10 MB | Lyssna | Dokumentsida. Typ av handling.
Norsk aeronautikk

Ladda ner detaljplan uppsala

Referensgruppen Effektiv och nära vård. Referensgruppen består av ca 20 personer som är engagerade inom Funktionsrätt Uppsala län och själva har anmält intresse att ingå i gruppen. Synpunkter på detaljplan för Örsundsbro 38.1. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB,556911-0751 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, adress mm för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 99kb Ladda ner dokument Förslag till yttrande TNAU 190514 detaljplan för del av fastigheten Fosie 162:25 (Dp 5534) .pdf 98kb Ladda ner dokument Ladda ner den här Utredningen föreslår följande lagändringar: Tillåt kortare genomförandetid och olika genomförandetid för olika områden i samma detaljplan Ta bort begränsning för exploateringsavtal att byggherrar finansierar byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg 1 day ago En detaljplan styr vad och hur man får bygga inom tätbebyggt område.

Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter. Detaljplan för Gamla Uppsala 21:48 (diarienummer 2015-001546) 1 juni 2017. Beslut (PDF, 73 KB) Planbeskrivning (PDF, 1 MB) Plankarta (PDF, 2 MB) Detaljplan för kvarteret Rosen (diarienummer 2013-2912) 11 maj 2017. Beslut (PDF, 813 KB) Planbeskrivning (PDF, 2 MB) Plankarta (PDF, 520 KB) Detaljplan för Nåsten 1:1 (diarienummer 2012-20189) 25 När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Detaljplan för Uppsala Arena Ladda ner dokument PDF, 10 MB | Lyssna | Dokumentsida. Typ av handling Ladda ner dokument PDF, 141 KB | Lyssna | Dokumentsida. Bullerutredning för detaljplan, Östra Sala backe etapp 2b – Årsta Torg, Uppsala, ÅF Infrastructure 2016-01-12 kompletterad efter samråd med rapport 734622 – Brf Gurkan Årsta 8:1, Uppsala 2017-05-24 och rapport 734622 – Årsta 9:1, Uppsala 2017-05-24.
Matematik komvux göteborg

Jämför med behandlingen i detaljplan för del av Kvarngärdet 60:1 m.fl. Vi vill härutöver påpeka vikten av att tydligt separera gång- och cykeltrafik. För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd. Sven-Olov Larsson > Ladda ner som PDF-fil > Detaljplaner öppna för synpunkter, Gamla Uppsala 21:20, del av, på Uppsala kommuns hemsida. Ladda ner dokument PDF, 149 KB | Lyssna | Dokumentsida.

Då Topocad redan är Ladda ner den här. Utredningen föreslår följande lagändringar: Tillåt kortare genomförandetid och olika genomförandetid för olika områden i samma detaljplan Ta bort begränsning för exploateringsavtal att byggherrar finansierar byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg Polacksbacken / Ångström. Välkommen till Polacksbacken / Ångström - ett attraktivt campus med tydliga kopplingar till BMC och utvecklingsområdet Rosendal. Som närmsta granne finns Science park med Studenthälsans träningsanläggning och Eklunds Hof med hotell och konferensanlägganing. Tidigare har området en tydlig koppling till Uppsala Postort Huvudadress. Byggnaden - Egenskaper 320 - Hyreshusenhet, bostäder Typkod Flerbostadshus Byggnadskategori Byggnadens komplexitet Ja, är utpekad i detaljplan eller områdesbestämmelser Ja, är utpekad i annan typ av dokument Ja, egen bedömning Verksamhet Fördela enligt nedan: Procent av Atemp (exkl. Atlas garden är BREEAM-certifierat och fokus har varit att skapa en energieffektiv och klimatsmart byggnad.
Borelius maria


Sunne: Tingshusets detaljplan ett steg närmare att bli

Lär dig ladda ner en app – Uppsala kommunanställd. Powerpoint Videosamtal Teams - ladda ner app - kommunanställd (PPTX, 582 KB) PDF Videosamtal Teams - ladda ner app - kommunanställd. (PDF, 450 KB) Film Videosamtal Teams - ladda ner en app - kommunanställd Uppsala kommun har sedan tidigare beslutat att gå in med 150 miljoner kronor i projektet medan resten ska finansieras av näringslivet.

Vägbeskrivningar till Dragarbrunnsgatan 3 i Uppsala med

Ladda ner motsvarande drivrutin från listan till höger och följ sedan instruktionen. Installationsinstruktion RoSetikett Zebra-GX420d Jämför med behandlingen i detaljplan för del av Kvarngärdet 60:1 m.fl. Vi vill härutöver påpeka vikten av att tydligt separera gång- och cykeltrafik.

I alla detaljplaner som tas fram idag behöver vi planera för ökade vattenflöden och för att uppnå god vattenstatus i recipienten. Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. Främre Boländerna etapp 1 Fördjupad översiktsplan för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030 Akademiska sjukhuset · Botaniska trädgården · Broar · Carolina Rediviva · Centralen · Domkyrkan · Gamla Uppsala fornlämningsområde · Helga Trefaldighets kyrka · Hågahögen · Linnés Hammarby · Linnéträdgården · Rådhuset · Saluhallen · Skytteanum · Upplandsmuseet · UKK · Slottet · Segerstedthuset · Stadsteatern · Stora Torget · Svandammen · Universitetshuset · Ärkebiskopsgården Lindbacken är ett bostadsområde cirka 8 km nordost om Uppsalas centrum. Området ingår i den av SCB avgränsade tätorten namnsatt till Jälla, vilket annars är namnet på byn till väster om Lindbacken. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB,556911-0751 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, adress mm för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Ansvarig utgivare: Daniel Legue | E-post: uppsala@svt.se | Telefon: 018-17 41 20 | © Sveriges Television AB Detaljplan för Rosendalsfältet, Uppsala kommun; Tillägg till Detaljplan C68, del av kvarteren Smeden 8 i Sigtuna; Detaljplan för Centrum 34:1 m fl (Dnr KS 2013/574) Detaljplan för Hagalund 1:4 m fl, Enköpings Företagspark (Dnr KS 2012/165) Mer i Remissvar Godkänd detaljplan för Järntorgets ca 380 studentbostäder i Kärrtorp, Ladda ned som PDF Vår projektportfölj omfattar ca 3 300 byggrätter i Stockholms och Uppsala län. Uppsala kommun - Guide & Tips.