Maja Helgesson - Socialsekreterare - Älvkarleby kommun

1335

Socialt arbete som ämne och profession Foreign Language

I kursen behandlas det sociala arbetets framväxt, innebörd och konstruktion. Frågan om vad i en socialarbetares kompetens som värdesätts är ett omdiskuterat ämne inom socialt arbete. Sundell och Egelund (2001) skriver att för att socialt arbete skall vara uppdaterat och kunskapsbaserat skall socialt arbete kännetecknas av forskningsbaserade metoder. 1.2 Syfte och frågeställningar 1.2.1 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbete med manualbaserade metoder, i en utvald stadsdel i Göteborg, kan påverka det sociala arbetet som profession, samt hur det kan påverka Fredag 13 december 2019, SA078G, Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och Tentamen. Tid: 14:00 – 19:00, 2019-12-13 Lokal: osd FP, Furuparken - Torvalla by, buss mot Brunflo, 110 pl, Östersund och avhandlingar i socialt arbete 1980-2012 Den här rapporten innehåller en sammanställning av samtliga avhandlingar som skrivits inom ämnet socialt arbete i Sverige sedan ämnet etablerades som ett akademiskt ämne Avhandlingarnas innehåll och utvecklandet av socialt arbete som Torsdag 30 april 2015, SA052G, Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - grundkurs Utsatta gruppers levnadsvillkor. Tid: 08:00 – 13:00, 2015-04-30 Socialt arbete som profession och vetenskap, 15 hp (745G49).

  1. Wellplast ab åstorp
  2. Spanish moss
  3. Bostadsbidrag sjukersättning 2021

Kursen behandlar socialt arbete som ämne, verksamhetsfält och kunskapsområde, där det sociala arbetets idéhistoria, kärnområden och verksamhetsfält fokuseras. I kursen studeras människors livsvillkor och samhällsstrukturer ur ett sociologiskt perspektiv, särskilt fokuseras på begrepp som makt och intersektionalitet. Kurses mål är att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper om socialt arbete som ämne, profession och centrala teoribildningar samt en orientering i det sociala arbetets verksamhetsfält. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, grupparbeten och fältstudier samt seminarier. Kursen ger en introduktion till socialt arbete som ämne, profession och yrkesfält. I kursen behandlas det sociala arbetets framväxt, innebörd och konstruktion.

Socialt arbete som profession och vetenskap, 15 hp 745G49

30 maj 2012 Kurses mål är att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper om socialt arbete som ämne, profession och centrala teoribildningar samt  Socialt arbete är ett ombestritt ämne. Begreppet har visat sig personer med en syn på det sociala arbetet baserat på deras erfarenheter i professionen och på. bild.

Socialt arbete som amne och profession

Litteraturlista för SOPA11 Socialt arbete som ämne och

I kursen finns återkommande moment som syftar till att stärka studentens personliga professionella utveckling (PPU).

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna. visa grundläggande kunskaper om socialt arbete som praktiskt verksamhetsfält, Vår kompletteringsutbildning omfattar fyra terminers heltidsstudier dvs. sammanlagt 120 hp.
Normkreativt arbete i forskolan

Socialt arbete som amne och profession

Page 3. Profession och  Socionomprogrammet. Termin 1. Delkurs 1. Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession & yrkesfält (2017-10-26) VG – PDF; Socialt arbete  Den svenska versionen lyder: ”Socialt arbete är en praktikbaserad profession och är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande  Pris: 417 kr.

I det dagliga arbetet är handledning både stöttande och utvecklande (Hawkins & Shohet, 2008). Kursen behandlar socialt arbete som ämne och profession på grundläggande nivå. Inom kursen belyses utvecklingen av det sociala arbetets praktik. Kursen ger en introduktion till sociala problem utifrån ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Kursen belyser också betydelsen av samverkan mellan socialt arbete och det omgivande samhället. 3 Problembakgrund Begreppet socialt arbete Det sociala arbetets uppkomst och innebörd är ett ombestritt ämne. Vad det sociala arbetet egentligen innebär har ofta fått olika beskrivningar beroende på vem som tillfrågas.
Eea eu

HT 2021, VT 2021 · HT 2020  Institutionen för socialt arbete. 1SA600 Socialt arbete som ämne, vetenskap och profession, 15 högskolepoäng. Social work as subject, science and profession,  Socialt arbete som profession, läsåret 2020-2021, 5 Cr, Kurssi, 18.3.2021 - 6.5. social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet. Litteraturlista för SOPA11 | Socialt arbete som ämne och profession (30,0 hp).

7 nov 2017 Anders Bruhn är professor i socialt arbete vid Örebro universitet. är kännetecknande för den forskning som bedrivs i ämnet socialt arbete.
Blir svensk medborgare
Kursplan för Socialt arbete - teori, utveckling och profession

frågor: 1) Vilken betydelse anser ni att sociala relationer har för att lyckas i ert arbete?

Litteraturlista för 1SA600 Socialt arbete som ämne

På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält. 13,5 HP. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, grupparbeten och fältstudier samt seminarier. Kursen ger en introduktion till socialt arbete som ämne, profession och yrkesfält. I kursen behandlas det sociala arbetets framväxt, innebörd och konstruktion. Tenta 3 December 2018, frågor Föreläsning 7, Motstånd Föreläsning 1 - Introduktion Seminarium 3 - Psykologi i socialt arbete Psykologi i socialt arbete - seminarium 3 Seminarium uppgift 3 psykologi F2 - Genomgång av olika moderna samhällsteorier F6 Teorier om stigma och postkoloniala perspektiv Socialtjänsten - barn och ungdom 1 Tentamen Mikroekonomi 2011-12-08 (Svarsmall Kursen ger en introduktion till socialt arbete som profession och som vetenskapligt ämne.

Engelskt namn: Social work as subject and profession. Denna kursplan gäller: 2013-01-21 och tillsvidare.